Nové termíny semináře "Jak funguji" a premiéra semináře "Masáže pro domácí použití"

Semináře

Pohybový aparát
 a péče o něj
Nemoci...
jak poznám, že se něco děje

Při naší každodenní práci narážíme na množství dotazů, které Vás, jako majitele čtyřnohých parťáků, zajímají. Ne vždy je možné v rámci terapií na vše odpovědět....
A to zejména ze dvou důvodů:
1. naším cílem je co nejvíce se věnovat problematice, kvůli které nás navštěvujete
2. někdy je téma obsáhlejší a časová dotace by nám nestačila
Proto jsme se rozhodli, že Vám nabídneme pár seminářů, které určitě oceníte a kde budeme mít možnost se dané problematice věnovat do potřebné hloubky....

Vždy začínáme zahajujícím seminářem: "Jak funguji". Již název mluví za vše. V semináři se dozvíte více o základních soustavách orgánů, anatomii a fyziologii. Tento vstupní seminář je nutné absolvovat jako první, jelikož je základní kostrou pro další pokračování.
Stejně jako živý organismus potřebuje kostru a na ni navazují další soustavy, tak v případě našich seminářů je to stejné: Stavíme znalosti na pevných základech.
Zastáváme názor, že není možné se ponořit hlouběji do masáží, pokud nemáme jasné představy o anatomii. Stejně tak povídání o výživě by bez porozumění trávicí soustavě dopadlo pravděpodobně podobně, jako když si přečtete nějaký článek na internetu nebo poslechnete webinář.

Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou, a to cestou pochopení a spojování si znalostí. Díky tomuto konceptu se Vám podaří získat nejen nové znalosti a dovednosti, ale i si je déle uchovat a případně překlopit do praxe.

Máme rádi inspirativní setkávání, kdy se v pauzách u kafe dozvíme i něco o Vás. Pokud si máme vybrat mezi online světem a fyzickým setkáním, vždy vyhrává "tváří v tvář".

Počet míst je omezený, tedy neváhejte a pojďte si užít skvělý čas s námi a našimi lektory (opravdovými odborníky v oboru).